ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาของฟิตเนส24เซเว่น

*** ข้อมูลอัพเดทล่าสุดวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้คือข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

ข้อปฎิบัติ

ทางฟิตเนส24เซเว่น ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่า ฟิตเนสของเราทุกสาขายังมีการเปิดทำการปกติ โดยแล้วทางบริษัทได้มีการติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอยู่เสมอ และจะมีการอัพเดทข่าวสาร หรือสถานการณ์ให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน

 

การเพิ่มระดับการรักษาความสะอาด

เรามีความต้องการให้สมาชิกทุกท่านรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้เข้าใช้บริการฟิตเนสของเรา ทางฟิตเนสได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตั้งแต่ 6.00 น. – 22.00 น. ทุกวัน รวมถึงพนักงานประจำสาขาจะคอยดูแลความสะอาดของเครื่องเล่นและอุปกรณ์อย่างถี่ถ้วน

 

ข้อควรปฏิบัติ

สำหรับสมาชิกที่มาออกกำลังกายที่ยิมของเรา ทางบริษัทขอความร่วมมือให้ท่านตระหนักถึงภัยความเสี่ยงในการติดเชื้อเสมอ ทำความสะอาดเครื่องเล่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ทางฟิตเนสเตรียมไว้ให้เสมอ และหมั่นล้างมือด้วยสบู่บ่อยครั้ง

หากสมาชิกรู้สึกไม่สบายหรือแสดงอาการที่ใกล้เคียงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทางฟิตเนสขอความร่วมมือให้สมาชิกพักดูอาการและงดใช้ฟิตเนส โดยมาตรการนี้เป็นมาตรการเดียวกันที่เราบังคับใช้กับพนักงานทุกคนเพื่อสร้างความเชื่อถือและมั่นใจได้ว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคนนั้นมีร่างกายที่แข็งแรง

 

การจำกัดจำนวนสมาชิกเข้าคลาสออกกำลังกาย

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทางฟิตเนส24เวเว่นขออนุญาตจำกัดจำนวนสมาชิกที่จะเข้าคลาสออกกำลังกาย โดยทางฟิตเนสจะลดจำนวนสมาชิกในการเข้าคลาส เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส โดยจำนวนของสมาชิกต่อคลาสในแต่ละสาขามีดังต่อไปนี้:

  • สาขาซัมเมอร์ฮิล สามารถเข้าใช้บริการคลาสออกกำลังกายได้สูงสุด 15 คน ต่อคลาส
  • สาขาพระรามเก้า สามารถเข้าใช้บริการคลาสออกกำลังกายได้สูงสุด 15 คน ต่อคลาส
  • สาขาสาธร สามารถเข้าใช้บริการคลาสออกกำลังกายได้สูงสุด 15 คน ต่อคลาส
  • สาขาพีเพิลพาร์ค อ่อนนุช สามารถเข้าใช้บริการคลาสออกกำลังกายได้สูงสุด 20 คน ต่อคลาส
  • สาขาเดอะ เมโทรโพลิส สำโรง สามารถเข้าใช้บริการคลาสออกกำลังกายได้สูงสุด 10 คน ต่อคลาส

 

หากท่านมีความต้องการพักสมาชิก

เชื้อไวรัสโคโรนาเป็นสิ่งที่ก่อให้สมาชิกเกิดความไม่สบายใจได้ และทางเรามีความเข้าใจอย่างยิ่งหากสมาชิกต้องการพักการออกกำลังกาย ด้วยเหตุนี้สมาชิกสามารถทำการพักสมาชิก 1 เดือนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกสามารถติดต่อและประสานเรื่องนี้ได้ที่สาขาใดก็ได้ของทางฟิตเนส24เซเว่นในเวลาทำการของพนักงานเพื่อทำการพักสมาชิก หรือส่งอีเมลพร้อมแนบชื่อ-นามสกุล, ข้อมูลเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ มาที่ infothai@f24s.com