คลาสออกกำลังกาย Summer Hill

ตารางคลาสออกกำลังกายเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562

หมายเหตุ : กรุณามาถึงฟิตเนส 10-15 นาที ก่อนเวลาคลาส