คลาสออกกำลังกาย Summer Hill

คลาสออกกำลังกาย Summer Hill

 

หมายเหตุ : กรุณามาถึงฟิตเนส 10-15 นาที ก่อนเวลาคลาส