คลาสออกกำลังกาย Summer Hill

ตารางคลาสออกกำลังกายเดือนสิงหาคม - ตุลาคม

 

หมายเหตุ : กรุณามาถึงฟิตเนส 10-15 นาที ก่อนเวลาคลาส