คลาสออกกำลังกาย Summer Hill

ตารางคลาสออกกำลังกายเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม

หมายเหตุ : กรุณามาถึงฟิตเนส 10-15 นาที ก่อนเวลาคลาส