Bangkok

Phahon Yothin

เวลาทำการ

ติดต่อเรา

อีเมล: infothai@f24s.com

เราพร้อมต้อนรับคุณแล้ว!

ไม่ว่าคุณจะอยากเล่นเวท คาร์ดิโอ เข้าคลาส หรือออกกำลังกายเพื่อความสดชื่น ฟิตเฟิร์ม พบกันได้แล้วเร็วๆนี้!

คาร์ดิโอและอุ่นเครื่อง

จุดยืดเส้นและผ่อนคลาย

เครื่องออกกำลังกายฟรีเวท

Shop24Seven

เครื่องบริหารยืดเหยียด

ห้องเปลี่ยนชุด

คลาสออกกำลังกายแบบกลุ่ม

ครูฝึกส่วนตัว

ห้องยิมคุณผู้หญิง

สถานีชาร์จไฟ

จุดเติมน้ำดื่ม

 

Bangkok Phahon Yothin

1687/1 Phahon Yothin Road, Lat Yao, Chatuchak

อีเมล: infothai@f24s.com
คาร์ดิโอและอุ่นเครื่อง
จุดยืดเส้นและผ่อนคลาย
เครื่องออกกำลังกายฟรีเวท
Shop24Seven
เครื่องบริหารยืดเหยียด
ห้องเปลี่ยนชุด
คลาสออกกำลังกายแบบกลุ่ม
ครูฝึกส่วนตัว
ห้องยิมคุณผู้หญิง
สถานีชาร์จไฟ
จุดเติมน้ำดื่ม