ร่วมงานกับเรา

มาเป็นครอบครัวฟิตเนส24เซเว่นกัน!

พนักงานต้อนรับ

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 22 ปีขึ้นไป

 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี

 • ยินดีรับเด็กจบใหม่

 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ระหว่าง 08:00 น. – 22:00 น.

 • ใจรักบริการ

 • สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ ได้ดี

ส่งอีเมล

เทรนเนอร์ส่วนบุคคล

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุ 23 ปีขึ้นไป

 • จบปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา

 • มีประสบการณ์เป็นครูฝึกสอนออกกำลังกายโดยเฉพาะ การออกแบบโปรแกรม การฝึกสอนตัวต่อตัว 1 ปี ขึ้นไป

 • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และออกกำลังกาย

 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

 • ทำงานแบบวนกะได้

ส่งอีเมล