กฎและมาตรการ

กฎและมาตรการในการเป็นสมาชิกและออกกำลังกายที่ฟิตเนส24เซเว่น

สถานที่นี้มีไว้สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและการใช้ยิมโดยสมาชิกของฟิตเนส24เซเว่น เพื่อสภาพแวดล้มที่สะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับสมาชิกทุกท่าน ขอให้สมาชิกทุกท่านปฏิบัติตามกฏและระเบียบการอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานของเราพร้อมให้คำแนะนำตลอดการใช้บริการของท่าน

 • ขอให้สมาชิกทุกท่านประพฤติตนในลักษณะที่ไม่รบกวนสมาชิกหรือพนักงานท่านอื่น

 • ทางยิมขอนุญาตห้ามสมาชิกใส่รองเท้าแตะภายในยิมเพื่อป้องกันการเกิอุบัติเหตุและอันตราย ในระหว่างการออกกำลังกาย สมาชิกสามารถเก็บรองเท้าแตะไว้ภายในล็อคเกอร์ระหว่างออกกำลังกายได้

 • กรุณาทำความสะอาดเครื่องเล่นทุกครั้งด้วยอุปกรณ์ตรง Cleaning Station ที่ทางยิมได้เตรียมไว้ให้

 • เมื่อเล่นอุปกรณ์ของทางยิมเสร็จแล้ว กรุณานำกลับไปเก็บที่ที่ทางยิมเตรียมไว้ให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของสมาชิกท่านอื่นๆ

 • ออกกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผู้อื่น อาทิเช่น ไม่จองเครื่องเล่น หรือ อุปกรณ์

 • ห้ามถ่ายภาพหรือวิดิโอผู้อื่นในยิม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทุกครั้งว่าภาพของท่านนั้นจะไม่ปรากฏรูปภาพของสมาชิกท่านอื่นหรือพนักงานสาขาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ทางยิมขออนุญาตงดไม่ให้สมาชิกใช้สารประกอบชนิดแมกนีเซียม รวมไปถึงแมกนีเวียมชนิดเหลวโดยเด็ดขาด

 • สมาชิกสามารถใช้ล็อคเกอร์เพื่อการเก็บของได้ในขณะที่ออกกำลังกายเท่านั้น กรุณาเก็บของส่วนตัวของท่านให้เรียบร้อยเมื่อท่านออกกำลังกายเสร็จแล้ว พนักงานจะทำการเคลียร์ของในล็อคเกอร์แบบรายวัน หากพบสิ่งของค้างตู้ทางสาขาจะถือว่าเป็นของ Lost & Found ทันที

 • ในการออกกำลังกายระหว่าง 00:00 น. – 08:00 น. ให้ท่านคำนึงถึงสมาชิกท่านอื่น เพื่อนบ้าน ผู้เช่า หรือ เจ้าของสถานที่รอบข้าง กรุณาสนทนากันในระดับเสียงที่ปกติ ไม่โยนแผ่นน้ำหนักหรือเครื่องเล่นเวท

 • โปรดเก็บและรักษาบัตรสมาชิกของท่าน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบสถานะสมาชิก

 • ห้ามใช้หรือมีสิ่งของดังต่อไปนี้ในครองครองระหว่างใช้ยิม แอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือ สารอื่นๆ อาทิเช่น อะนาโบลิกสเตียรอยด์

 • เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยทางยิมขออนุญาตให้พนักงานของฟิตเนส24เซเว่นเป็นผู้เทรนและฝึกสอนการออกกำลังกายเท่านั้น โดยมิให้ผู้ฝึกสอนจากภายนอกเทรนสมาชิกของยิม