เปิดตัว

สถานะสมาชิกระดับ GOLD CARD และ BLACK CARD

วันนี้ คุณสามารถได้รับสิทธิพิเศษมากมายโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มสักบาท

เพราะมีเพียงระยะเวลาของการเป็นสมาชิกเท่านั้นที่จะถูกนำมาคำนวณสถานะของคุณ

รับสิทธิ์ใช้ฟิตเนสฟรีสูงสุด 5 เดือน รวมไปถึงส่วนลดค่าเทรนเนอร์สูงสุด 20% และอีกมากมาย

ระดับของสถานะสมาชิก และสิทธิประโยชน์

ขอบคุณที่ท่านเลือก ฟิตเนส24เซเว่น ให้เป็นผู้ช่วยในการพัฒนาสุขภาพของท่านให้ดีขึ้น และแข็งแรงยิ่งขึ้น เราได้เตรียมสิทธิพิเศษมากมายทำหรับสมาชิก ฟิตเนส24เซเว่น ที่มีสถานะสมาชิกผ่านเงื่อนไขตามกำหนด โดยเราหวังว่าสิทธิพิเศษเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความสุขกับการใช้บริการในฟิตเนสของเรามากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกเพิ่มสักบาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด กรุณาศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมของการเป็นสมาชิกระดับ Gold Card และ Black Card ได้ที่ด้านล่าง

เป็นสมาชิกต่อเนื่อง 0 - 2 ปี

BLUE CARD

สิทธิประโยชน์:

สิทธิ์เข้าใช้งาน ฟิตเนส24เซเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศไทย รวมถึงอีกกว่า 250+ สาขาทั่วโลก

สิทธิ์เข้าคลาสออกกำลังกายแบบกลุ่ม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (กรุณาสำรองที่ล่วงหน้า)

สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ ฟิตเนส24เซเว่น จัดขึ้นสำหรับสมาชิกเท่านั้น

เป็นสมาชิกต่อเนื่อง 2 - 5 ปี

GOLD CARD

สิทธิประโยชน์: สมาชิกระดับ GOLD CARD (โกลด์คาร์ด) จะได้รับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกระดับ BLUE CARD (บลูคาร์ด) และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามด้านล่าง

ชักชวนเพื่อนให้เป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องชำระค่าแรกเข้าและค่าดำเนินการ* เพื่อนที่ท่านเชิญชวนให้เป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าแรกเข้า 999 บาท และค่าดำเนินการ 500 บาท โดยท่านจะได้รับค่าสมาชิกฟรี 1 เดือนเมื่อเชิญชวนเพื่อน 1 ท่าน สามารถใช้สิทธิ์ชวนเพื่อนได้สูงสุด 2 ท่านต่อปี

พาเพื่อนเข้าใช้บริการได้ฟรี* ท่านสามารถเชิญชวนเพื่อนให้เข้ามาทดลองออกกำลังกายพร้อมกับท่านได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 1 ท่าน) โดยสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์ได้ในเวลาทำการของพนักงาน

ส่วนลดสินค้าของ ฟิตเนส24เซเว่น ราคาปกติ 10%*

ส่วนลดค่าแพคเกจเทรนเนอร์ราคาปกติ 10%*

เป็นสมาชิกต่อเนื่อง 5 ปี ขึ้นไป

BLACK CARD

สิทธิประโยชน์: สมาชิกระดับ BLACK CARD (แบล็คคาร์ด) จะได้รับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกระดับ BLUE CARD (บลูคาร์ด) และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามด้านล่าง

ชักชวนเพื่อนให้เป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องชำระค่าแรกเข้าและค่าดำเนินการ*เพื่อนที่ท่านเชิญชวนให้เป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าแรกเข้า 999 บาท และค่าดำเนินการ 500 บาท โดยท่านจะได้รับค่าสมาชิกฟรี 1 เดือนเมื่อเชิญชวนเพื่อน 1 ท่าน สามารถใช้สิทธิ์ชวนเพื่อนได้สูงสุด 5 ท่านต่อปี

พาเพื่อนเข้าใช้บริการได้ฟรี* ท่านสามารถเชิญชวนเพื่อนให้เข้ามาทดลองออกกำลังกายพร้อมกับท่านได้ฟรี ปีละ 10 ครั้ง (ครั้งละ 1 ท่าน) โดยสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์ได้ในเวลาทำการของพนักงาน

ส่วนลดสินค้าของ ฟิตเนส24เซเว่น ราคาปกติ 10%*

ส่วนลดค่าแพคเกจเทรนเนอร์ราคาปกติ 20%*

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

• สถานะสมาชิกระดับ Gold Card และ Black Card สำหรับสมาชิกของ ฟิตเนส24เซเว่น ปัจจุบันเท่านั้น

• สมาชิกต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป เพื่อรับสิทธิ์เป็นสมาชิกระดับ Gold Card และ 5 ปีชึ้นไป เพื่อรับสิทธิ์เป็นสมาชิกระดับ Black Card

• บริษัท ฯ จะนับระยะเวลาการสะสมวันใหม่ หากสมาชิกได้ขาดจากการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพักสมาชิกแบบชั่วคราว (Freezing)

• สงวนสิทธิ์ปรับระดับสมาชิกให้กับสมาชิกที่ชำระเงิน และชำระเงินตรงตามเวลา รวมถึงไม่มียอดหนี้คงค้างเท่านั้น

• สงวนสิทธิ์ปรับระดับสมาชิกให้กับสมาชิกของ ฟิตเนส24เซเว่น ที่ได้สมัครสมาชิกในประเทศไทยเท่านั้น

• ลูกค้าที่ชำระค่าสมาชิกแบบล่วงหน้าระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับการปรับระดับสถานะตามปกติ

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขา หรือฝ่ายบริการลูกค้า